Животът е най-ценното нещо, което притежаваме. Ето затова в този неспокоен свят Ви предлагаме да помислите за себе си и за своите близки!

Животът в големите градове не само е труден, но е и несигурен. С парите които печелите с тежък труд и риск, за които отдавате най-ценното си- времето, не можете да си купите слънце, чист вятър, гледка от прозореца, надежни съседи, здраве, но можете да намерите кътче на земята където има   спокойствие и откъсване от суетата и проблемите. Трябва да видите това със собствените си очи, да помиришете чистият въздух, да усетите полъхът на вятъра!
 
Ние живеем в 21 век, а това означава че сме вързани към инфраструктурата. Когато  избирахме място за нашите къщи имахме зададени критерии:
 
- Да бъдат на открито със супер гледка,
 
- Да имат бърз достъп до медицинско обслужване, учебни заведения, магазини, полиция, интернет,
 
- Да имат надежни и достойни съседи,
 
- Да има целогодишен достъп. 
 
- Да бъдат отдалечени от големи градове.
 
Мъдрите хора мислят за бъдъщето, а това означава да търсят възможности, които предлагат добро и достъпно качество на живот и относителна безопасност от нова пандемия.
 
We propose to consider the future acquisition of the complex for the elderly. The complex is located in a unique place where people with pulmonay diseases can be treated. There are sources of mineral water in the area. Due to the current disease, covid-19 will be relevant treatment and recovery of people with lung disease.
The Sandanski region where Wang's visionary lived is proven to treat lungs without the use of drugs. This is a very up-to-date offer and beneficial for insurance companies, as treatment and recovery of covid patients is very expensive.

 

                     Свали (ТУК) презентация на комплекса

 Първия на Балкани затворен комплекс на Интелектуални къщи

             Класа ЛУКС в село Джигурово, до гр. Сандански

                   

 

                               панорамна гледка на парцела от дрон

 

         

Подробна презентация на проекта – на сайта www.talproject.com